הרשמה לבחינה

הרשמה לבחינה העברית העולמית – תשפ”ג | 2022 – 2023

הבחינה תתקים בשני מועדים:

מועד א’: 15 במאי, 2023 / כ”ד באייר, תשפ”ג

מועד ב’: 5 ביוני, 2023 / ט”ז בסיוון, תשפ”ג

 

הרשמת תלמידים לבחינה במועד אביב 2023 פתוחה.

 

עלות ההרשמה לבחינה  – $325 לכל תלמיד (כולל קבלת גיליון ציונים רשמי עם נקודות זכות)

ההרשמה דרך מייל עם צוות הבחינה    Hebrew@lookstein.org