הרשמה לבחינה

הרשמה לבחינה העברית העולמית – תשפ”ד | 2023 – 2024

הבחינה תתקיים בשני מועדים:

מועד א’: 21 במאי, 2024 / י”ג באייר, תשפ”ד

מועד ב’: 10 ביוני, 2024 / ד’ בסיוון, תשפ”ד

עלות ההרשמה לבחינה  – $325 לכל תלמיד (כולל קבלת גיליון ציונים רשמי עם נקודות זכות)

הרשמת התלמידים לבחינה במועד אביב 2024 הסתיימה.

 

צרו איתנו קשר לקראת מועדי הבחינה באביב תשפ”ה – מאי 2025!

ההרשמה דרך מייל עם צוות הבחינה    Hebrew@lookstein.org